binneste
skool
pret

Koning van die diere – handpop

 

JY BENODIG:

· 2 vierkante gee vilt

· Klein stukkies oranje, bruin, rooi,

   wit, swart en groen vilt

· Koki-pen

· Skêr

· Naald en garing

· Wol

· Projekgom

 

NOU KAN JY BEGIN:

1. Plaas jou hand op een geel vilt vierkant, met duim en pinkie effe weg van ander vingers.

2. Teken met die koki al om jou hand – sorg dat dit so 3 cm wyer as jou hand is.

3. Knip dit uit.

4. Knip ’n identiese vorm op die ander geel vilt uit.

5. Werk die twee dele aan mekaar vas, maar hou die onderkant oop vir jou hand.

6. Teken die res van die vorms af op die verskillende kleure vilt en knip uit.

7. Plak dit nou stukkie vir stukkie vas – Dink mooi oor die volgorde.

LEKKER SPEEL

Maak twee leeu-handpoppe en werk ’n dialoog (tweegesprek) uit:

· Daniël is pas in die leeukuil gegooi – wat sê hulle vir mekaar?

· Die twee leeus wil uit die dieretuin ontsnap. Watse planne maak hulle alles?

BELANGRIK:

God is ’n God van orde. Ons moet ook goeters volgens ’n sekere orde doen.

WEET JY DALK?

· Wat sou gebeur het as jy eers die vierkante

    geel vilt aanmekaar gewerk het en

     Daarna  dit volgens jou hand geknip het?

· Hoe sal jou leeu lyk as jy die oë en bek op die

  gesig plak en heel laaste die

  maanhare bo-oor alles?

· Hoekom is volgorde belangrik wanneer

  ’n mens iets maak?