binneste
skool
pret
Kry meer geskenke as ek
Gaan kuier meer by maats as ek
Sy/haar maats kom meer by hom/haar kuier of oorslaap
Kry meer sakgeld
Doen beter in sport as ek
Is ‘n leier in die skool en ek nie
Doen beter as ek in die skool
Is die oudste en kan meer goed doen as ek
Mag later as ek uitbly
Het cooler partytjies gekry as ek
Kry meer aandag by my pa en ma
Hy/sy is die baas en ek moet vir hom/haar luister
Kry meer klere  as ek
Vat my goed (klere/ lekkers/ cd’s / ens)
Krap in my kamer
Breek my goed

Hoekom raak ek kwaad en jaloers?

Deur Ansie Fouché

 

Maak ‘n kruisie  langs elke  sinnetjie wat waar is by jou:

 

  Ek raak kwaad vir my boetie/sussie, want hy/sy :

Ek dink mamma en pappa is liewer vir boetie/sussie as vir my want:

hulle vertel vir familie meer goed wat my sussie/boetie reg doen as van my
hulle doen meer goed saam met my boetie/sussie
hulle sê meer mooi goed vir my sussie/boetie
my sussie/boetie kry meer drukkies en soentjies
hulle raas die meeste met my
slaan ek hom/haar
vertel jokstories vir my ma
is ek hartseer en gaan lê in my kamer
probeer ek ook aandag kry by my ma en pa deur mooi met hulle te wees
probeer ek aandag kry deur stoute dinge te doen
terg ek my boetie/sussie
raak bakleierig
sê ek lelike goed wat ek weet hom/haar sal hartseer maak
huil ek

As ek kwaad/jaloers word vir/op my boetie/sussie dan

Volgende bladsy...