binneste
skool
pret

Ek stres oor my toetse/eksamen –

hoe moet ek maak?

 

Deur Ansie Fouché

 

 

 

 

 

 

Lees die volgende stellings een vir een deur, en merk by elkeen W vir waar, as jy dink dit kan vir jou stres veroorsaak en V vir vals, as jy dink dit kan glad nie vir jou stres veroorsaak nie.

 

Ek kan stres ervaar wanneer:

 

My fiets ‘n pap band kry
W/V
Mamma of Pappa my uitvang as ek jok
W/V
Boetie/sussie vir mamma vertel hoe ek hom/haar geklap het
W/V
Ouma kom kuier vir die vakansie
W/V
Ek kry slegte punte vir my toets
W/V
Pappa en Mamma baklei
W/V
Ek ‘n wiskunde toets skryf
W/V
Ek moet optree in ‘n opvoering
W/V
Ek gekies word vir die sportspan
W/V
Ek nie gekies word vir ‘n sportspan nie
W/V

 

Hoeveel het jy gemerk waar en hoeveel vals? Raai wat, hulle is almal waar! Ja, want ons ervaar nie net stres as gevolg van slegte dinge nie, maar ook oor iets wat lekker en goed is vir ons!

 

Wat is stres en hoe kan ek dit hanteer?