binneste
skool
pret

Boelies

deur Ansie Fouché

Wat is ’n boelie?

 

o Daniélle (13 jaar oud) sê ’n boelie is iemand

wat groot en vet is, en jou geld en kos

by die skool vat.

 

o Ben (10 jaar oud) dink weer ’n boelie is

iemand wat jou seermaak en terg.

 

o Jestus (8 jaar oud) sê ’n boelie is iemand wat kinders wat kleiner as hy is seermaak.

 

Aldrie maats hierbo is reg oor wie hulle

dink ’n boelie is.

 

 

Waar was jy al geboelie?

o Voor skool

o Tydens pouses

o Oppad huis toe

o In die klas

o Op die bus

o In die toilette by die skool

o Op die speelgrond

o By iemand ander se huis

o Enige ander plek

Wat dink jy?

 

1. Ek dink ’n boelie is iemand wat  ...

2. Het iemand jou al geboelie:?   

3. Wie het jou al geboelie?

4. Wat het gebeur?

5. Vir wie het jy vertel?

6. As jy nog vir niemand vertel het nie, dink gou vir wie jy almal kan vertel.

7. Wat sal jy graag wil hê moet gebeur as jy vir iemand vertel het?

Lees bietjie hoe jy ‘n boelie kan hanteer...