binneste
skool
pret
Rentmeesterskap

Deur Susan Kroon

 

Entrepreneur-wees begin by jou as mens. Dit begin by jou unieke eienskappe en vaardighede. ’n Entrepreneur is dus baie meer as net iemand wat ’n besigheid begin. Wanneer ’n mens die woord ‘entrepreneur’ hoor, dink ’n mens aan iemand wat baie geld maak. Dan wonder ’n mens waar God in die prentjie inpas. Mens kan maklik dink dat entrepreneurskap  niks met jou geestelike lewe te doen het nie. (Geld word mos baiekeer as die wortel van alle kwaad gesien.) Maar dit is nie waar nie.

 

Om ’n Christen te wees, beteken dat alles waarmee jy te doen het, Jesus as middelpunt het. Ons opdrag is om tot Sy eer as rentmeesters alles hier op aarde te beheer en uit te bou.

 

 Werk, (ook ’n eie besigheid) het dus definitief te doen met hoe jy jou geloof uitleef. Rentmeesterskap gaan nie net oor die geld wat ons verdien nie, maar ook oor ons besondere talente en ons unieke menswees. Ons moet alles wat ons besit en gebruik (ook ons kreatiwiteit, ons talente, en selfs ons vermoë om met geld te werk) as ’n geskenk van die Here beskou.

 

Dalk is jy iemand wat dink jy het nie besondere talente of gawes nie. Dit is nie waar nie! Die Here het elkeen van ons as Sy verteenwoordigers hier op aarde uniek gemaak met unieke talente en gawes. Elkeen van ons leef ons talente verskillend uit.

 

 

Jy is baie spesiaal,

       ’n unieke mens,

             leef dit uit

                 as iemand wat elke dag

                       ’n verskil maak!

 

 

 

 

Jy moet deur jou besondere talente op twee dinge fokus:

· Om God te eer: Ons moet deur alles wat ons doen iets teruggee om vir God dankie te sê dat ons kan deel in ’n lewe vol verrassings en geleenthede.

· Om ons medemens en samelewing te dien: Ons moet nie net onsself verryk nie, maar moet spesifieke behoeftes van ons medemens raaksien en daarin voorsien. Ons moet  veral vir hulle wat minder in die lewe het, iets bydra.

 

Die geestelike dimensie van ware entrepreneurskap:

· Geloof: Vertrou God vir die kreatiwiteit en vaardigheid om sy hulpbron (geld) verstandig te vermeerder en oordeelkundig uit te gee, om aan ander te wys hoe sentraal Hy in jou lewe staan.

· Hoop: Leef vorentoe, sien geleenthede raak en styg uit, deur vir ander nuwe moontlikhede oop te maak en help só om die samelewing heel te maak.

· Liefde: Gee jouself, gee terug aan die gemeenskap, dien jou medemens deur verrassend in hulle behoeftes te voorsien en hulle lewens vol te maak. Sê só dankie vir die Here wat jou daardie vaardigheid gegee het.