binneste
skool
pret

Deur Susan Kroon

 

Dit is vir elkeen van ons belangrik om te weet hoe om met geld te werk. Dit is veral noodsaaklik as ’n mens ’n entrepreneur wil wees. Wanneer ’n entrepreneur se idee ’n ware geleentheid is, kan hy baie geld maak, maar as hy nie weet hoe om sy geld te bestuur nie, verloor hy alles na al sy harde werk.

 

’n Belangrike som:

 

INKOMSTE minus UITGAWES = WINS

 

INKOMSTE = Al die geld wat jy byvoorbeeld van jou T-hemp verkope ontvang     het.

UITGAWES = Alles wat jy nodig gehad het om jou T-hemde te maak en te     verkoop, soos byvoorbeeld verf en advertensiekoste.

WINS = Geld wat oor is.

 

Die probleem kom in wanneer ’n mens so opgewonde raak oor al die wins wat jy ontvang het, dat jy sommer alles gebruik om te koop wat jy nog altyd wou gehad het. So ontstaan ’n gebrek aan kontantvloei, wat tot gevolg het dat jy nie genoeg fondse het om nuwe voorraad aan te koop nie. Die probleem kan opgelos word deur geld te gaan leen, maar dan sal jy moet rente betaal. Soms beland entrepreneurs so diep in die skuld dat hulle dit nie kan terugbetaal nie, wat tot gevolg het dat die besigheid moet sluit.

 

Dit is belangrik dat ’n entrepreneur ’n balans moet handhaaf tussen die geld wat hy ontvang en dit wat hy uitgee. ’n Mens se uitgawes kan verdeel word in vaste koste, dit is dinge soos die huur van ’n gebou wat elke maand betaal moet word, en veranderlike koste. Dit is koste wat kan wissel volgens die volume van dit wat jy vervaardig (jou produk).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees geldslim

 

Dit is vir elkeen baie belangrik om te weet hoe om met geld te werk. Daar is ’n paar belangrike dinge wat jy sommer nou al kan begin oefen:

 

 

 

Volgende bladsy