binneste
skool
pret

ERNA SE VOORBEELD:

Op die eerste twee papiertjies is haar pappa en mamma se name, omdat sy baie kwaad vir hulle is omdat hulle geskei het.

Die volgende papiertjie het haar sussie se naam, want sy het Erna se gunstelingpop se lang hare afgeknip!

Haar boetie se naam is ook daar, want hy het haar fiets geneem sonder om haar te vra en deur dorings gery. Nou is albei wiele pap.

Die outjie wat langs haar in die klas sit het haar uitveër geleen en dit nie weer teruggegee nie.

BID DIE VOLGENDE GEBED:

Jesus, U sê in U Woord dat ons

70 maal 7 keer moet vergewe,

en as ons vergewe,

sal U ook ons oortredings vergewe. Help my asseblief vandag om

almal te vergewe wat my

in die verlede seer- of kwaadgemaak het.

Amen

Lees verder...